WHOLESALE // WOMEN // PANTS, SHORTS, SKIRTS & LEGGINGS

Item SKU Price Qty
The Picolli Short
from $29.95
S / Bacopa
E13L400 Bacopa S $38.00
S / Beatnik
E13L400 Beatnik S $38.00
L / Meeko
E13L400 Meeko L $38.00
L / Cora
E13L400 Cora L $38.00
L / English Rose
E13L400 English Rose L $38.00
L / Labyrinth
E13L400 Labyrinth L $38.00
L / Deco
E13L400 Deco L $38.00
L / Alice
E13L400 Alice L $38.00
L / Corvo
E13L400 Corvo L $38.00
L / Pois
E13L400 Pois L $38.00
XL / Maplewood
E13L400 Maplewood XL $38.00
XL / Oasis
E13L400 Oasis XL $38.00
XL / Oyster
E13L400 Oyster XL $38.00
XL / English Rose
E13L400 English Rose XL $38.00
XL / Boardwalk
E13L400 Boardwalk XL $38.00
XL / Labyrinth
E13L400 Labyrinth XL $38.00
XL / Amaya
E13L400 Amaya XL $38.00
XL / Paris
E13L400 Paris XL $38.00
XL / Tuffetto
E13L400 Tuffetto XL $38.00
XL / Verdone
E13L400 Verdone XL $38.00
XL / Frullino
E13L400 Frullino XL $38.00
XL / Corvo
E13L400 Corvo XL $38.00
XL / Pois
E13L400 Pois XL $38.00
XL / Ishikari
E13L400 Ishikari XL $29.95
XL / Woodland
E13L400 Woodland XL $38.00
XL / Fall Sprigs
E13L400 Fall Sprigs XL $38.00
The Bagliore Crop Pant
from $62.00
XL / Beatnik
E18K200 Beatnik XL $62.00
XL / Bacopa
E18K200 Bacopa XL $62.00
XXL / Boteh
E18K200 Boteh XXL $66.00
The Polsino Pant
from $64.00
S / Beatnik
E14L602 Beatnik S $64.00
M / Beatnik
E14L602 Beatnik M $64.00
M / Bacopa
E14L602 Bacopa M $64.00
L / Beatnik
E14L602 Beatnik L $64.00
XL / Beatnik
E14L602 Beatnik XL $64.00
The Restorative Crop Jogger Pant
$35.95
S / Black
E15K501 Black S $35.95
S / Pebble
E15K501 Pebble S $35.95
M / Pebble
E15K501 Pebble M $35.95
L / Pebble
E15K501 Pebble L $35.95
XL / Black
E15K501 Black XL $35.95
XL / Pebble
E15K501 Pebble XL $35.95
The Tempo Libre Jogger Pant
$78.00
XS / Zinfandel
E17K203 Zinfandel XS $78.00
XS / Black
E17K203 Black XS $78.00
XS / Pebble
E17K203 Pebble XS $78.00
S / Zinfandel
E17K203 Zinfandel S $78.00
S / Black
E17K203 Black S $78.00
S / Pebble
E17K203 Pebble S $78.00
M / Zinfandel
E17K203 Zinfandel M $78.00
M / Black
E17K203 Black M $78.00
M / Pebble
E17K203 Pebble M $78.00
L / Zinfandel
E17K203 Zinfandel L $78.00
L / Black
E17K203 Black L $78.00
L / Pebble
E17K203 Pebble L $78.00
The Asanas Yoga Pant
$68.00
XS / Black
E18L201 Black XS $68.00
XS / Zinfandel
E18L201 Zinfandel XS $68.00
S / Black
E18L201 Black S $68.00
S / Zinfandel
E18L201 Zinfandel S $68.00
M / Black
E18L201 Black M $68.00
M / Zinfandel
E18L201 Zinfandel M $68.00
L / Black
E18L201 Black L $68.00
L / Zinfandel
E18L201 Zinfandel L $68.00
XL / Black
E18L201 Black XL $68.00
XL / Zinfandel
E18L201 Zinfandel XL $68.00
The JoJo Legging
from $35.95
S / Black
16-1201 Black S $42.00
S / Deco
16-1201 Deco S $35.95
S / Zinfandel
16-1201 Zinfandel S $42.00
M / Black
16-1201 Black M $42.00
M / Deco
16-1201 Deco M $35.95
M / Woodland
16-1201 Woodland M $35.95
M / Zinfandel
16-1201 Zinfandel M $42.00
L / Black
18-1201 Black L $42.00
L / Deco
16-1201 Deco L $35.95
L / Woodland
16-1201 Woodland L $35.95
L / Marron
16-1201 Marron L $35.95
XL / Black
18-1201 Black XL $42.00
XL / Woodland
16-1201 Woodland XL $35.95
XL / Marron
16-1201 Marron XL $35.95
The Comfort Legging
from $19.95
S / Cocoa
10-1201 Cocoa S $19.95
L / Aura
10-1201 Aura L $29.95
L / Cocoa
10-1201 Cocoa L $19.95
XL / Gust
10-1201 Gust XL $29.95
XL / English Rose
10-1201 English Rose XL $29.95
XL / Charcoal
10-1201 $19.95
XL / Gunmetal
10-1201 Gunmetal XL $29.95
XL / Aura
10-1201 Aura XL $29.95
The Tasca Skirt
$39.95
XS / Black
E18L300 Black XS $39.95
XS / Blue Lagoon
E18L300 Blue Lagoon XS $39.95
XS / Zinfandel
E18L300 Zinfandel XS $39.95
S / Black
E18L300 Black S $39.95
S / Blue Lagoon
E18L300 Blue Lagoon S $39.95
S / Zinfandel
E18L300 Zinfandel S $39.95
M / Black
E18L300 Black M $39.95
M / Blue Lagoon
E18L300 Blue Lagoon M $39.95
M / Zinfandel
E18L300 Zinfandel M $39.95
L / Black
E18L300 Black L $39.95
L / Blue Lagoon
E18L300 Blue Lagoon L $39.95
L / Zinfandel
E18L300 Zinfandel L $39.95