FREE STANDARD SHIPPING WITH EVERY ORDER

WHOLESALE // WOMEN // PANTS, SHORTS, SKIRTS & LEGGINGS

Item SKU Price Qty
The Picolli Short
from $29.95
S / Vita
E13L400 Vita S $38.00
S / Festival
E13L400 Festival S $38.00
S / Ishikari (Petrol)
E13L400 Ishikari S $38.00
S / Meeko
E13L400 Meeko S $38.00
S / Basilica
E13L400 Basilica S $38.00
S / Summer Love
E13L400 Summer Love S $38.00
S / Zafiro
E13L400 Zafiro S $38.00
S / Blue Daisies
E13L400 Blue Daisies S $38.00
S / Illini
E13L400 Illini S $38.00
S / Beatnik
E13L400 Beatnik S $38.00
S / Bacopa
E13L400 Bacopa S $38.00
M / Vita
E13L400 Vita M $38.00
M / Summer Love
E13L400 Summer Love M $38.00
M / Illini
E13L400 Illini M $38.00
M / Beatnik
E13L400 Beatnik M $38.00
M / Bacopa
E13L400 Bacopa M $38.00
M / Prismatic
E13L400 Prismatic M $38.00
M / Oyster
E13L400 Oyster M $38.00
M / English Rose
E13L400 English Rose M $38.00
L / Vita
E13L400 Vita L $38.00
L / Ishikari (Petrol)
E13L400 Ishikari L $38.00
L / Meeko
E13L400 Meeko L $38.00
L / Summer Love
E13L400 Summer Love L $38.00
L / Beatnik
E13L400 Beatnik L $38.00
L / Bacopa
E13L400 Bacopa L $38.00
L / Cora
E13L400 Cora L $38.00
L / English Rose
E13L400 English Rose L $38.00
L / Motif
E13L400 Motif L $38.00
L / Oasis
E13L400 Oasis L $38.00
L / Labyrinth
E13L400 Labyrinth L $38.00
L / Dreamcatcher
E13L400 Dreamcatcher L $38.00
L / Deco
E13L400 Deco L $38.00
L / Alice
E13L400 Alice L $38.00
L / Tuffetto
E13L400 Tuffetto L $38.00
L / Verdone
E13L400 Verdone $38.00
L / Frullino
E13L400 Fullino L $38.00
L / Corvo
E13L400 Corvo L $38.00
L / Pois
E13L400 Pois L $38.00
XL / Vita
E13L400 Vita XL $38.00
XL / Maplewood
E13L400 Maplewood XL $38.00
XL / Illini
E13L400 Illini XL $38.00
XL / Beatnik
E13L400 Beatnik XL $38.00
XL / Bacopa
E13L400 Bacopa XL $38.00
XL / Prismatic
E13L400 Prismatic XL $38.00
XL / Oyster
E13L400 Oyster XL $38.00
XL / English Rose
E13L400 English Rose XL $38.00
XL / Boardwalk
E13L400 Boardwalk XL $38.00
XL / Oasis
E13L400 Oasis XL $38.00
XL / Labyrinth
E13L400 Labyrinth XL $38.00
XL / Dreamcatcher
E13L400 Dreamcatcher XL $38.00
XL / Amaya
E13L400 Amaya XL $38.00
XL / Paris
E13L400 Paris XL $38.00
XL / Tuffetto
E13L400 Tuffetto XL $38.00
XL / Verdone
E13L400 Verdone XL $38.00
XL / Frullino
E13L400 Frullino XL $38.00
XL / Corvo
E13L400 Corvo XL $38.00
XL / Pois
E13L400 Pois XL $38.00
XL / Ishikari
E13L400 Ishikari XL $29.95
XL / Woodland
E13L400 Woodland XL $38.00
XL / Fall Sprigs
E13L400 Fall Sprigs XL $38.00
XL / Fiore
E13L400 Fiore XL $38.00
XL / Stella
E13L400 Stella XL $38.00
The Bagliore Crop Pant
from $62.00
S / Bacopa
E18K200 Bacopa S $62.00
S / Beatnik
E18K200 Beatnik S $62.00
M / Bacopa
E18K200 Bacopa M $62.00
M / Beatnik
E18K200 Beatnik M $62.00
M / Vita
E18K200 Vita M $62.00
L / Bacopa
E18K200 Bacopa L $62.00
L / Beatnik
E18K200 Beatnik L $62.00
XL / Bacopa
E18K200 Bacopa XL $62.00
XL / Beatnik
E18K200 Beatnik XL $62.00
XXL / Boteh
E18K200 Boteh XXL $66.00
The Polsino Pant
from $64.00
XS / Beatnik
E14L602 Beatnik XS $64.00
XS / Bacopa
E14L602 Bacopa XS $64.00
S / Vita
E14L602 Vita S $64.00
S / Beatnik
E14L602 Beatnik S $64.00
S / Bacopa
E14L602 Bacopa S $64.00
M / Vita
E14L602 Vita M $64.00
M / Beatnik
E14L602 Beatnik M $64.00
M / Bacopa
E14L602 Bacopa M $64.00
L / Vita
E14L602 Vita L $64.00
L / Beatnik
E14L602 Beatnik L $64.00
L / Bacopa
E14L602 Bacopa L $64.00
L / Blush
E14L602 Blush L $64.00
L / Daffy
E14L602 Daffy L $64.00
XL / Beatnik
E14L602 Beatnik XL $64.00
XL / Bacopa
E14L602 Bacopa XL $64.00
The Restorative Crop Jogger Pant
$42.00
S / Black
E15K501 Black S $42.00
S / Pebble
E15K501 Pebble S $42.00
M / Pebble
E15K501 Pebble M $42.00
L / Pebble
E15K501 Pebble L $42.00
XL / Black
E15K501 Black XL $42.00
XL / Pebble
E15K501 Pebble XL $42.00
The Tempo Libre Jogger Pant
$78.00
XS / Black
E17K203 Black XS $78.00
XS / Zinfandel
E17K203 Zinfandel XS $78.00
XS / Pebble
E17K203 Pebble XS $78.00
S / Black
E17K203 Black S $78.00
S / Zinfandel
E17K203 Zinfandel S $78.00
S / Pebble
E17K203 Pebble S $78.00
M / Black
E17K203 Black M $78.00
M / Zinfandel
E17K203 Zinfandel M $78.00
M / Pebble
E17K203 Pebble M $78.00
L / Black
E17K203 Black L $78.00
L / Zinfandel
E17K203 Zinfandel L $78.00
L / Pebble
E17K203 Pebble L $78.00
The Asanas Yoga Pant
$68.00
XS / Black
E18L201 Black XS $68.00
XS / Zinfandel
E18L201 Zinfandel XS $68.00
S / Black
E18L201 Black S $68.00
S / Zinfandel
E18L201 Zinfandel S $68.00
M / Zinfandel
E18L201 Zinfandel M $68.00
L / Black
E18L201 Black L $68.00
L / Zinfandel
E18L201 Zinfandel L $68.00
XL / Black
E18L201 Black XL $68.00
XL / Zinfandel
E18L201 Zinfandel XL $68.00
The JoJo Legging
from $35.95
S / Zinfandel
16-1201 Zinfandel S $42.00
S / Deco
16-1201 Deco S $35.95
S / Black
16-1201 Black S $42.00
M / Woodland
16-1201 Woodland M $35.95
M / Zinfandel
16-1201 Zinfandel M $42.00
M / Deco
16-1201 Deco M $35.95
M / Black
16-1201 Black M $42.00
L / Woodland
16-1201 Woodland L $35.95
L / Deco
16-1201 Deco L $35.95
L / Black
18-1201 Black L $42.00
L / Marron
16-1201 Marron L $35.95
XL / Woodland
16-1201 Woodland XL $35.95
XL / Black
18-1201 Black XL $42.00
XL / Marron
16-1201 Marron XL $35.95
The Comfort Legging // LAST CALL!
from $19.95
S / Prismatic
10-1201 Prismatic S $29.95
S / Cocoa
10-1201 Cocoa S $19.95
L / Aura
10-1201 Aura L $29.95
L / Cocoa
10-1201 Cocoa L $19.95
XL / Soho
10-1201 Soho XL $19.95
XL / Gust
10-1201 Gust XL $29.95
XL / Ishikari
10-1201 Ishikari XL $19.95
XL / English Rose
10-1201 English Rose XL $29.95
XL / Charcoal
10-1201 $19.95
XL / Gunmetal
10-1201 Gunmetal XL $29.95
XL / Aura
10-1201 Aura XL $29.95
The Tasca Skirt
$43.95
XS / Black
E18L300 Black XS $43.95
XS / Blue Lagoon
E18L300 Blue Lagoon XS $43.95
XS / Zinfandel
E18L300 Zinfandel XS $43.95
S / Black
E18L300 Black S $43.95
S / Blue Lagoon
E18L300 Blue Lagoon S $43.95
S / Zinfandel
E18L300 Zinfandel S $43.95
M / Black
E18L300 Black M $43.95
M / Blue Lagoon
E18L300 Blue Lagoon M $43.95
M / Zinfandel
E18L300 Zinfandel M $43.95
L / Black
E18L300 Black L $43.95
L / Blue Lagoon
E18L300 Blue Lagoon L $43.95
L / Zinfandel
E18L300 Zinfandel L $43.95
The Giullare Pant // LAST CALL!
$29.95
L / Syrah
E14L601 Syrah L $29.95