WHOLESALE // WOMEN // PANTS, SHORTS, SKIRTS & LEGGINGS

Item SKU Price Qty
The Tasca Skirt
$56.00
XS / Black
E18L300 Black XS $56.00
XS / Blue Lagoon
E18L300 Blue Lagoon XS $56.00
XS / Zinfandel
E18L300 Zinfandel XS $56.00
S / Black
E18L300 Black S $56.00
S / Blue Lagoon
E18L300 Blue Lagoon S $56.00
S / Zinfandel
E18L300 Zinfandel S $56.00
M / Black
E18L300 Black M $56.00
M / Blue Lagoon
E18L300 Blue Lagoon M $56.00
M / Zinfandel
E18L300 Zinfandel M $56.00
L / Black
E18L300 Black L $56.00
L / Blue Lagoon
E18L300 Blue Lagoon L $56.00
L / Zinfandel
E18L300 Zinfandel L $56.00
The Tempo Libre Jogger Pant
$78.00
XS / Black
E17K203 Black XS $78.00
XS / Zinfandel
E17K203 Zinfandel XS $78.00
XS / Pebble
E17K203 Pebble XS $78.00
S / Black
E17K203 Black S $78.00
S / Zinfandel
E17K203 Zinfandel S $78.00
S / Pebble
E17K203 Pebble S $78.00
M / Black
E17K203 Black M $78.00
M / Zinfandel
E17K203 Zinfandel M $78.00
M / Pebble
E17K203 Pebble M $78.00
L / Black
E17K203 Black L $78.00
L / Zinfandel
E17K203 Zinfandel L $78.00
L / Pebble
E17K203 Pebble L $78.00
The Polsino Pant
from $39.95
XS / Lattice
E14L602 Lattice XS $58.00
XS / Festival
E14L602 Festival XS $58.00
S / Cora
E14L602 Cora S $58.00
S / Lattice
E14L602 Lattice S $58.00
S / Garden Party
E14L602 Garden Party S $58.00
S / Festival
E14L602 Festival S $58.00
M / Lattice
E14L602 Lattice M $58.00
M / Festival
E14L602 Festival M $58.00
L / Cora
E14L602 Cora L $58.00
L / Lattice
E14L602 Lattice L $58.00
L / Prismatic
E14L602 Prismatic L $58.00
L / Festival
E14L602 Festival L $58.00
XL / Lattice
E14L602 Lattice XL $58.00
XL / English Rose
E14L602 English Rose XL $58.00
The JoJo Legging
$42.00
S / Woodland
16-1201 Woodland S $42.00
S / Zinfandel
16-1201 Zinfandel S $42.00
S / Deco
16-1201 Deco S $42.00
S / Black
16-1201 Black S $42.00
M / Woodland
16-1201 Woodland M $42.00
M / Zinfandel
16-1201 Zinfandel M $42.00
M / Deco
16-1201 Deco M $42.00
M / Black
16-1201 Black M $42.00
M / Marron
16-1201 Marron M $42.00
L / Woodland
16-1201 Woodland L $42.00
L / Deco
16-1201 Deco L $42.00
L / Black
18-1201 Black L $42.00
L / Marron
16-1201 Marron L $42.00
XL / Woodland
16-1201 Woodland XL $42.00
XL / Black
18-1201 Black XL $42.00
XL / Marron
16-1201 Marron XL $42.00
The Comfort Legging
from $19.95
S / Prismatic
10-1201 Prismatic S $29.95
S / Cocoa
10-1201 Cocoa S $19.95
M / Aura
10-1201 Aura M $29.95
M / Cocoa
10-1201 Cocoa M $19.95
L / Prismatic
10-1201 Prismatic L $29.95
L / Gust
10-1201 Gust L $29.95
L / Aura
10-1201 Aura L $29.95
L / Cocoa
10-1201 Cocoa L $19.95
L / Ishikari
10-1201 Ishikari L $19.95
L / Soho
10-1201 Soho L $19.95
XL / Prismatic
10-1201 Prismatic XL $29.95
XL / Gust
10-1201 Gust XL $29.95
XL / Ishikari
10-1201 Ishikari XL $19.95
XL / English Rose
10-1201 English Rose XL $29.95
XL / Charcoal
10-1201 $19.95
XL / Gunmetal
10-1201 Gunmetal XL $29.95
XL / Aura
10-1201 Aura XL $29.95
The Restorative Pant
$42.00
S / Black
E15K501 Black S $42.00
S / Pebble
E15K501 Pebble S $42.00
M / Pebble
E15K501 Pebble M $42.00
L / Pebble
E15K501 Pebble L $42.00
XL / Black
E15K501 Black XL $42.00
XL / Pebble
E15K501 Pebble XL $42.00
The Asanas Pant
$68.00
XS / Black
E18L201 Black XS $68.00
XS / Zinfandel
E18L201 Zinfandel XS $68.00
S / Black
E18L201 Black S $68.00
S / Zinfandel
E18L201 Zinfandel S $68.00
M / Black
E18L201 Black M $68.00
M / Zinfandel
E18L201 Zinfandel M $68.00
L / Black
E18L201 Black L $68.00
L / Zinfandel
E18L201 Zinfandel L $68.00
XL / Black
E18L201 Black XL $68.00
XL / Zinfandel
E18L201 Zinfandel XL $68.00
The Dunlin Pant // LAST CALL!
$29.95
XL / Tuffetto
E14K601 Tuffetto XL $29.95
The Giullare Pant // LAST CALL!
$29.95
L / Syrah
E14L601 Syrah L $29.95
XL / Syrah
E14L601 Syrah XL $29.95